Yazar: Av. Ayşe Tahancı

Ankara Avukat Ayşe Tahancı, Tahancı Hukuk Bürosu’nun kurucu ortağı olup başlıca çalışma alanları ceza hukuku, tazminat hukuku ve aile hukukudur.
nafaka-artirim-davasi-ankara-bosanma-avukati

Nafaka Artırım Davası

Nafaka artırım davası, ülkemizde çok sıklıkla karşılaşılan bir dava türüdür. Bu yazımızda nafaka artırım davasında görevli ve yetkili mahkemenin neresi olduğu, hangi durumlarda bu davanın açıldığı, davanın hukuki dayanaklarının neler olduğu üzerinde durduk.

Boşanma davaları sonucunda mahkeme boşanma kararı ile birlikte eşlerin, varsa çocukların ekonomik ve sosyal durumuna göre nafakaya ilişkin karar vermektedir. En yaygın nafaka türleri olarak karşımıza çocuklar için tesis edilen iştirak nafakası ile yoksul eş için tesis edilmiş olan yoksulluk nafakası karşımıza çıkmaktadır. Yoksulluk nafakası boşanma kararı kesinleşene kadar tedbir nafakası olarak adlandırılmaktadır. Nafaka uzun soluklu hüküm ve sonuç doğuran bir karardır. Örneğin iştirak nafakası erkek çocuklar için 18 yaşına kadar devam ederken, okuyan çocuklar için 18 yaşından sonra yardım görmeden eğitimini ve yaşamını devam ettiremeyecek olduğu hallerde bu nafaka yardım nafakası olarak devam etmektedir. İştirak nafakasının, yardım nafakasına dönüştürülmesi konusunda Ankara Boşanma Avukatı Tahancı Hukuk Bürosu avukatlarından hukuki destek alabilirsiniz.
Continue reading “Nafaka Artırım Davası”

adli-sicil-kaydi-nasil-silinir-sabika-kaydi

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Halk arasında sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı; kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin, mahkumiyet bilgilerinin bulunduğu Adalet Bakanlığına bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce tutulan kayıttır. Kişilerin gerek Türk mahkemeleri, gerekse yabancı ülke mahkemeleri nezdinde almış oldukları ve Türk Hukukuna göre tanınan tüm mahkumiyet kararları bu kayıtta yer almaktadır.

Vatandaşlar adli sicil kayıtlarına www.turkiye.gov.tr  üzerinden e-devlet aracılığıyla ulaşabilecekleri gibi, bulundukları yer adliyelerinde bulunan adli sicil müdürlükleri vasıtasıyla ulaşabilirler. Adli sicil kaydını alabilmek için kişilerin ilgili yerlere bizzat başvurması gerekmektedir. Vekaleten yapılacak başvurularda ise vekaletnamede bu hususta açıkça yetki bulunması gerekmektedir.

Continue reading “Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?”

yargitay-soyadi-degisikligi-ortak-velayet-anne

Yargıtay: Velayet – Ortak Çocuk – Soyadı Değişikliği – Anne

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi         2018/1306 E.  ,  2018/4719 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : Velayet Hakkına Sahip Annenin Ortak Çocuğun
: Soyadının Değiştirilmesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Continue reading “Yargıtay: Velayet – Ortak Çocuk – Soyadı Değişikliği – Anne”