Kategori: Hukuki Haberler

Ankara Avukat – Tahancı Hukuk Bürosu; Dünya’da ve Türkiye’de hukuk bilimi ve hukuk pratiği hızlı bir değişkenlik içerisindedir. Tahancı Hukuk Bürosu Türkiye ve Dünya’da gerçekleşen bu değişiklikleri yakından takip ederek bu bölümde Hukuki Haberler başlığı altında müvekkilleri ile paylaşmaktadır.Hukukçunun en son gerçekleşen değişiklikten ya da vuku bulan önemli olaylardan kısacası hukuki haberler konusunda yakın takipte olması oldukça önemlidir. Tahancı Hukuk Bürosu olarak yalnızca Türkiye, Ankara, İstanbul, İzmir özelinde değil tüm Dünya’yı takip ediyoruz.

Hukuki Haberler başlığı altında Türkiye’de gerçekleşen önemli mevzuat değişiklikleri, önemli davalarda ortaya çıkan kararlar, önemli hukuki mütalaalar, Türkiye kamuoyunu ilgilendiren vakalar ile Dünya’nın genelini ilgilendiren uluslararası anlaşmalar, siyasi kararlar ve düzenlemeler üzerinde durulmaktadır.

Tahancı Hukuk Bürosu olarak başkent Ankara’da bulunmanın avantajını kullanarak yeri geldiğinde kulis bilgileri ile müvekkillerimizi en önemli hukuki meseleler hakkında haberdar etmekten onu duyarız.

Tahancı Hukuk Bürosu, Ankara’da bulunan ceza avukatı, boşanma avukatı, icra avukatı, iş davası avukatı, miras avukatı, kamulaştırma avukatı olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

 

2019-yili-avukatlik-asgari-ucret-tarifesi-turkiye-barolar-birligi

2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
GENEL HÜKÜMLER

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve bu Tarife hükümleri uygulanır.

(2) Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. Bu Tarife Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınır. Diğer hususlar Avukatlık Kanunundaki hükümlere tabidir.

(3) Bu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukatlık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.

Continue reading “2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi”

ankara-avukat-okul-servis-araclari-yonetmeligi-degisiklik

Mevzuat: Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik

25.10.2017 tarihli Okul Servis Araçları Yönetmeliği; okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartları ile denetim işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayınlanmıştır.
Continue reading “Mevzuat: Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik”

ankara-avukat-adli-tatil-2018-hmk-sureler-iyuk-cmk

2018 Yılı Adli Tatil Dönemi Başladı

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil 20 Temmuz 2018 tarihi itibariyle başladı. 2018 yılı adli tatil dönemi 20 Temmuz – 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Adli tatil döneminde adliyelerdeki bir çok iş ve işlem durmuş olacak. Kanunlarda tahdidi olarak sayılan iş ve işlemler dışında mahkemelerde iş ve işlem yapılmayacak. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek. Yeni adli dönem 1 Eylül 2018 tarihinde başlayacak.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştay’da görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca “yürütmenin durdurulması” taleplerini karara bağlayacak. Yargıtay’da da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.
Continue reading “2018 Yılı Adli Tatil Dönemi Başladı”