Kategori: Hukuki Makaleler

Ankara Avukat | Tahancı Hukuk Bürosu’nun kıymetli müvekkilleri için derlemiş olduğu bilimsel ya da pratiğe dayalı hukuki makaleler ve bilgi notları bu bölümde yer almaktadır.

Hukuk insanoğlununun doğumundan ölüm sonrası da dahil olmak üzere yaşamış olduğu iş ve ilişkileri düzenlemektedir. Bu sebeple hukuk bilimi diğer bilimlerden ayrı tutulamaz. Örneğin bilgisayar teknolojilerinin gelişimi ile bilişim alanı ortaya çıkmış ve nihayet bu alanı düzenleyen kurallar silsilesi ile birlikte bugün bilişim hukuku adını verdiğimiz bir alan vuku bulmuştur. Bilişim hukuku alanında çalışan bir kişinin bilişim alanından uzak kalması düşünülemez. Bunun için kendisini bu alanda üretilen teknik ve bilimsel bilgi ile sürekli olarak beslemesi gerekmektedir. Sonuç olarak hukukçular diğer bilimlerle iç içe olacak şekilde kendilerini geliştirmek zorundadır. Tahancı Hukuk Bürosu bu gerçekliğin farkında olarak sürekli olarak kendisini inter-disipliner bir metodla geliştirmektedir.

Diğer alanlarla iç içe olan hukukçular bu süreçte asıl alanları olan hukuk ilmindeki teorik ve pratik gelişmelerden de uzak kalmaması gerekmektedir. Her ne kadar emsal karar, içtihat takibi kişilerin gelişimine katkı sağlasa da asıl olan alanda yazılmış olan hukuki bilimsel ve teknik makalelerin alandaki teorik tartışmaların sürekli olarak takibidir.

Tahancı Hukuk Bürosu yukarıda izah edilmeye çalışıldığı üzere; akademik, inter-disipliner, problem çözücü bakış açısı ile müvekkillerine ihtiyaç duydukları temel hukuki makaleleri takip etmekte zaman zaman da naçizane katkı sağlamaya çalışarak kendi üretimlerini paylaşmaktadır.

Tahancı Hukuk Bürosu, Ankara’da bulunan ceza avukatı, boşanma avukatı, icra avukatı, iş davası avukatı, miras avukatı, kamulaştırma avukatı olarak danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

trafik-kazası-sigorta-sirketi-rucu-davasi-avukati-ankara

Trafik Kazalarından Kaynaklı Rücu Davalarında Sigorta Sözleşmesinin Tarafı Olmayan Sürücü

Karayolları Trafik Kanunu sigortacıya zarar görenlere ödemiş olduğu tazminatı belli durumlarda sigortalıya rücu edebilme imkanı tanımıştır. Başka bir ifade ile sigortalının üçüncü kişilere vermiş olduğu zararı sigortacı karşılarken, karşılamış olduğu zararı daha sonra sigortalıdan rücu ederek alma hakkı vermiştir. Bu yazımızda sigortalı ile araç sürücüsünün farklı kişiler olduğu başka bir ifade ile sigortacının sigortalının aracını kullanan üçüncü kişilere karşı giriştiği rücu durumlarında ortaya çıkan hukuki mesele izah edilmeye çalışılacaktır.

Continue reading “Trafik Kazalarından Kaynaklı Rücu Davalarında Sigorta Sözleşmesinin Tarafı Olmayan Sürücü”

6136-sayili-kanun-hancer-bicak-ankara-ceza-avukati-1.jpg

6136 Sayılı Kanuna Göre Yasaklanan Bıçak ve Aletler

10.07.1953 tarihli 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’la Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması düzenlenmiştir. Bu yazımızda Ankara Ceza Avukatı | Tahancı Hukuk Bürosu olarak kanunun dördüncü ve beşinci maddelerinde üretilmesi, satılması, satınalınması, taşınması ve bulundurulması yasaklanan bıçak ve aletleri fotoğraflarla anlattık. Yazımızı fotoğraflarla anlatma sebebimiz kişilerin bu bıçak ve aletleri tanıyarak yanlışla ya da bilmeyerek dahi olsa edinmelerinin önüne geçmektir. Bu yazımızda ateşli silahlar üzerinde durulmamıştır.

Continue reading “6136 Sayılı Kanuna Göre Yasaklanan Bıçak ve Aletler”

arac-deger-kaybi-davasi-avukat-ankara-sigorta

Araç Değer Kaybı Davası – 1 (Sigorta Şirketlerine Karşı)

Tahancı Hukuk Bürosu | Araç Değer Kaybı Ankara Avukat olarak  kurulduğumuz günden bu yana trafik kazasından kaynaklı olarak maddi ve/veya manevi zarara uğramış olan kazazedelere avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Bugüne kadar çok sayıda müvekkilimizin (kazazedenin / araç sahibinin) sigorta şirketlerinden tahsil edemediği araç değer kaybı, pert araç (tam hasar), hasar bedellerini gerçekleştirmiş olduğumuz hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sayesinde tahsil etmelerini sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz.

Bu yazımızda Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. maddesi çerçevesinde zarar gören kişilerin zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunmasına rağmen 15 günlük yasal sürede ödeme yapılmadığı takdirde açılabilecek olan araç değer kaybı davasını anlatacağız. Bu yazıda araç işletenleri ile araç sürücülerine karşı açılan araç değer kaybı davası anlatılmamaktadır. Araç işletenleri ile araç sürücülerine karşı açılan araç değer kaybı davası  Araç Değer Kaybı Davası – 2 başlığı altında ele alınmıştır.
Continue reading “Araç Değer Kaybı Davası – 1 (Sigorta Şirketlerine Karşı)”

nafaka-artirim-davasi-ankara-bosanma-avukati

Nafaka Artırım Davası

Nafaka artırım davası, ülkemizde çok sıklıkla karşılaşılan bir dava türüdür. Bu yazımızda nafaka artırım davasında görevli ve yetkili mahkemenin neresi olduğu, hangi durumlarda bu davanın açıldığı, davanın hukuki dayanaklarının neler olduğu üzerinde durduk.

Boşanma davaları sonucunda mahkeme boşanma kararı ile birlikte eşlerin, varsa çocukların ekonomik ve sosyal durumuna göre nafakaya ilişkin karar vermektedir. En yaygın nafaka türleri olarak karşımıza çocuklar için tesis edilen iştirak nafakası ile yoksul eş için tesis edilmiş olan yoksulluk nafakası karşımıza çıkmaktadır. Yoksulluk nafakası boşanma kararı kesinleşene kadar tedbir nafakası olarak adlandırılmaktadır. Nafaka uzun soluklu hüküm ve sonuç doğuran bir karardır. Örneğin iştirak nafakası erkek çocuklar için 18 yaşına kadar devam ederken, okuyan çocuklar için 18 yaşından sonra yardım görmeden eğitimini ve yaşamını devam ettiremeyecek olduğu hallerde bu nafaka yardım nafakası olarak devam etmektedir. İştirak nafakasının, yardım nafakasına dönüştürülmesi konusunda Ankara Boşanma Avukatı Tahancı Hukuk Bürosu avukatlarından hukuki destek alabilirsiniz.
Continue reading “Nafaka Artırım Davası”

adli-sicil-kaydi-nasil-silinir-sabika-kaydi

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Halk arasında sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı; kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin, mahkumiyet bilgilerinin bulunduğu Adalet Bakanlığına bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce tutulan kayıttır. Kişilerin gerek Türk mahkemeleri, gerekse yabancı ülke mahkemeleri nezdinde almış oldukları ve Türk Hukukuna göre tanınan tüm mahkumiyet kararları bu kayıtta yer almaktadır.

Vatandaşlar adli sicil kayıtlarına www.turkiye.gov.tr  üzerinden e-devlet aracılığıyla ulaşabilecekleri gibi, bulundukları yer adliyelerinde bulunan adli sicil müdürlükleri vasıtasıyla ulaşabilirler. Adli sicil kaydını alabilmek için kişilerin ilgili yerlere bizzat başvurması gerekmektedir. Vekaleten yapılacak başvurularda ise vekaletnamede bu hususta açıkça yetki bulunması gerekmektedir.

Continue reading “Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?”