Kategori: Ceza Hukuku

Ankara Ceza Davası Avukatı | Tahancı Hukuk Bürosu ceza hukuku alanında müvekkillerine avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. Bu çerçevede müvekkillerimize; taksirle yaralama, taksirle öldürme, kasten yaralama, kasten öldürme, uyuşturucu kullanma, uyuşturucu satma ve ticaretini yapma, tehdit, hakaret, şantaj, mala zarar verme, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, Bilişim Suçları, evrakta sahtecilik, imzada sahtecelik, vergi suçları, cinsel saldırı, cinsel taciz, eziyet, işkence, insan ticareti suçları başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunlarda tanımlanmış olan suçlarda katılan, mağdur, müşteki, suçtan zarar gören veya şüpheli, sanık vekili olarak müvekkillerimize yardım veriyoruz.

Ankara Ceza Davası Avukatı | Tahancı Hukuk Bürosu olarak ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında hazırlamış olduğumuz bilimsel makale, bilgi notu ve diğer benzeri yazıları bu bölümde müvekkillerimize ve kamuya sunuyoruz. Ceza hukuku insanoğlunun varolduğu günden bu yana suç ve ceza ilişkisi üzerinde çalışmalar yaparak günümüze gelmiştir. Teknolojinin değişimiyle suçların görünümünde bir takım değişiklikler meydana geldiği gibi ceza yargılamasında da değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Tahancı Hukuk Bürosu avukatları ceza hukuku alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip ederek müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti sağlamaktadır.

Ceza ve Ceza Muhakemesi hukuku alanında yaşamış olduğunuz problem ve uyuşmazlıkların çözümü için Ankara Ceza Avukatı | Tahancı Hukuk Bürosu avukatlarına danışarak yardım alabilirsiniz.

6136-sayili-kanun-hancer-bicak-ankara-ceza-avukati-1.jpg

6136 Sayılı Kanuna Göre Yasaklanan Bıçak ve Aletler

10.07.1953 tarihli 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’la Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması düzenlenmiştir. Bu yazımızda Ankara Ceza Avukatı | Tahancı Hukuk Bürosu olarak kanunun dördüncü ve beşinci maddelerinde üretilmesi, satılması, satınalınması, taşınması ve bulundurulması yasaklanan bıçak ve aletleri fotoğraflarla anlattık. Yazımızı fotoğraflarla anlatma sebebimiz kişilerin bu bıçak ve aletleri tanıyarak yanlışla ya da bilmeyerek dahi olsa edinmelerinin önüne geçmektir. Bu yazımızda ateşli silahlar üzerinde durulmamıştır.

Continue reading “6136 Sayılı Kanuna Göre Yasaklanan Bıçak ve Aletler”

adli-sicil-kaydi-nasil-silinir-sabika-kaydi

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

Halk arasında sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı; kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin, mahkumiyet bilgilerinin bulunduğu Adalet Bakanlığına bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce tutulan kayıttır. Kişilerin gerek Türk mahkemeleri, gerekse yabancı ülke mahkemeleri nezdinde almış oldukları ve Türk Hukukuna göre tanınan tüm mahkumiyet kararları bu kayıtta yer almaktadır.

Vatandaşlar adli sicil kayıtlarına www.turkiye.gov.tr  üzerinden e-devlet aracılığıyla ulaşabilecekleri gibi, bulundukları yer adliyelerinde bulunan adli sicil müdürlükleri vasıtasıyla ulaşabilirler. Adli sicil kaydını alabilmek için kişilerin ilgili yerlere bizzat başvurması gerekmektedir. Vekaleten yapılacak başvurularda ise vekaletnamede bu hususta açıkça yetki bulunması gerekmektedir.

Continue reading “Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?”