Kategori: Sigorta ve Tazminat Hukuku

trafik-kazası-sigorta-sirketi-rucu-davasi-avukati-ankara

Trafik Kazalarından Kaynaklı Rücu Davalarında Sigorta Sözleşmesinin Tarafı Olmayan Sürücü

Karayolları Trafik Kanunu sigortacıya zarar görenlere ödemiş olduğu tazminatı belli durumlarda sigortalıya rücu edebilme imkanı tanımıştır. Başka bir ifade ile sigortalının üçüncü kişilere vermiş olduğu zararı sigortacı karşılarken, karşılamış olduğu zararı daha sonra sigortalıdan rücu ederek alma hakkı vermiştir. Bu yazımızda sigortalı ile araç sürücüsünün farklı kişiler olduğu başka bir ifade ile sigortacının sigortalının aracını kullanan üçüncü kişilere karşı giriştiği rücu durumlarında ortaya çıkan hukuki mesele izah edilmeye çalışılacaktır.

Continue reading “Trafik Kazalarından Kaynaklı Rücu Davalarında Sigorta Sözleşmesinin Tarafı Olmayan Sürücü”