Etiket: ankara ceza avukatı

arac-satisi-dolandiricilik-kapora-yargitay-ankara-ceza-avukati

Yargıtay: Dolandırıcılık – Araç Satışı – Kapora

15. Ceza Dairesi         2015/10361 E.  ,  2018/6786 K.
(Yargıtay: Dolandırıcılık – Araç Satışı – Kapora)

  •  

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık
HÜKÜM : 5237 sayılı TCK’nın 158/1-g, 62, 52/2-4 ve 53. maddeleri gereğince mahkumiyet

Sanık hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükmü sanık tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanığın, dolandırıcılık kastı ile gazeteye satılık araç ilanı verdiği, ilanı gören katılanın sanık ile irtibata geçtiği, arabanın satışı konusunda anlaştıkları, sanığın araç için kaparo istediği, katılanın da sanığın belirttiği hesaba toplamda 2200 TL para gönderdiği, ancak sonrasında sanığa ulaşamadığı sanığın bu şekilde üzerine atılı suçu işlediğinin iddia edildiği olayda,
Continue reading “Yargıtay: Dolandırıcılık – Araç Satışı – Kapora”

yargitay-dolandiricilik-hac-umre-vize-ankara-ceza-avukati

Yargıtay: Nitelikli Dolandırıcılık, Hac, Vize, Umre

15. Ceza Dairesi         2017/35970 E.  ,  2018/628 K.
(Yargıtay: Nitelikli Dolandırıcılık, Hac, Vize, Umre)

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık
HÜKÜM : Beraat

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanıkların beraatine ilişkin hükümler, katılanlar … ve … tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Continue reading “Yargıtay: Nitelikli Dolandırıcılık, Hac, Vize, Umre”

yargitay-akil-hastaligi-adli-tip-kurumu-rapor-kasten-oldurmeye-tesebbüs-ankara-ceza-avukati

Yargıtay: Kasten Öldürme, Akıl Hastalığı, Adli Tıp Raporu

1. Ceza Dairesi         2018/355 E.  ,  2018/1896 K.
(Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Akıl Hastalığı, Adli Tıp Raporu, Bozma)

  •  

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
MAĞDUR KATILAN : …
SUÇ : Kasten öldürmeye teşebbüs etmek
HÜKÜM : TCK’nun 81, 35, 29, 62, 53, 58. maddeleri uyarınca; 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası, mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulanmasına ilişkin.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’ün katılan …’e yönelik eyleminin sübutu kabul, takdire ve tahrike ilişkin cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, katılan vekilinin bir nedene dayanmayan, o yer Cumhuriyet savcısının haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması gerektiğine, sanık ve müdafiinin TCK’nun 36. maddesinin değerlendirilmesi gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine;

Ancak;

1-Taraflar arasında olay öncesinde öldürmeyi gerektirecek bir husumet bulunmadığı, darbe sayısı, sanığın ciddi bir engel bulunmamasına rağmen eylemine kendiliğinden son vermesi nazara alındığında, sanığın eylemine bağlı olarak ortaya çıkan kastının yaralamaya yönelik olduğunun anlaşılması karşısında, kasten yaralama suçundan temel cezanın neticeye etkili olacak şekilde üst sınırdan tayini suretiyle hüküm kurulması yerine yazılı şekilde suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi,

2-Sanığın adli sicil kaydında yer alan 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkumiyet hükmünü içeren Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2008/1429 Esas ve 2010/9 Karar sayılı ilamının TCK’nun 58. maddesinin uygulanmasına esas alınması gerekirken, 4 Ay 15 gün hapis cezasını içeren Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2012/465 Esas ve 2012/543 Karar sayılı ilamının esas alınması,

3-Sanığın suç tarihi itibariyle ve halen akıl hastalığı bulunup bulunmadığı, bulunmakta ise akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamayacağı veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesince müşahade altına aldırıldıktan sonra, 4. İhtisas Kurulundan rapor alınıp, raporlar arasında çelişki bulunduğu takdirde, sanığın bizzat Adli Tıp Genel Kurulunda muayenesi yaptırılarak raporunun aldırılmasından sonra, sonucuna göre hukuki durumunun değerlendirilmesi yerine eksik incelemeyle yeterli olmayan rapora dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş olup, sanık ve müdafii ile katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, 18/04/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

6136-sayili-kanun-hancer-bicak-ankara-ceza-avukati-1.jpg

6136 Sayılı Kanuna Göre Yasaklanan Bıçak ve Aletler

10.07.1953 tarihli 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’la Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması düzenlenmiştir. Bu yazımızda Ankara Ceza Avukatı | Tahancı Hukuk Bürosu olarak kanunun dördüncü ve beşinci maddelerinde üretilmesi, satılması, satınalınması, taşınması ve bulundurulması yasaklanan bıçak ve aletleri fotoğraflarla anlattık. Yazımızı fotoğraflarla anlatma sebebimiz kişilerin bu bıçak ve aletleri tanıyarak yanlışla ya da bilmeyerek dahi olsa edinmelerinin önüne geçmektir. Bu yazımızda ateşli silahlar üzerinde durulmamıştır.

Continue reading “6136 Sayılı Kanuna Göre Yasaklanan Bıçak ve Aletler”

uyusturucu-madde-ticareti-ihracati-satma-yetkili-savcilik

Yargıtay: Uyuşturucu Madde Ticareti – İhracatı – Yetki

5. Ceza Dairesi         2018/2776 E.  ,  2018/2406 K.
(Yargıtay: Uyuşturucu Madde Ticareti – Satma – İhracatı – Savcılık – Yetki)

“İçtihat Metni”

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla evrakın Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının 07/12/2016 tarihli ve 2016/52819 soruşturma, 2016/2466 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 30/03/2017 tarihli ve 2016/1996 soruşturma, 2017/75 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına dair mercii İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 20/04/2017 tarihli ve 2017/296 değişik iş sayılı kararının;
Continue reading “Yargıtay: Uyuşturucu Madde Ticareti – İhracatı – Yetki”

yargitay-trafik-kazasi-taksirle-yaralama-ani-fren-cocuk-beraat

Yargıtay: Trafik Kazası – Taksirler Yaralama – Beraat – Çocuk – Fren

12. Ceza Dairesi         2017/75 E.  ,  2017/2257 K.
(Yargıtay: Trafik Kazası, Taksirle Yaralama, Fren, Çocuk, Beraat)

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Sulh Ceza Mahkemesi
Suç : Taksirle yaralama

Hüküm : TCK’nın 89/1-3-b, 62/1, 53/6, 51/1-3. maddeleri gereğince mahkumiyetAdana (Kapatılan) 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 18/02/2014 tarih, 2014/37 – 2014/91 sayılı direnme kararı, 6763 sayılı Kanunun 36. maddesiyle değişik CMK’nın 307. maddesinin 3. fıkrası uyarınca; Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından, direnme hükmünün incelenmesi için Dairemize gönderilmekle; yeniden incelenerek gereği düşünüldü: Continue reading “Yargıtay: Trafik Kazası – Taksirler Yaralama – Beraat – Çocuk – Fren”