Etiket: ankara trafik kazası davası avukatı

ankara-trafik-kazasi-davasi-avukati-istiap-haddi-rucu

Yargıtay: Trafik Kazası, Rücu Davası, Römork, İstiap Haddi

17. Hukuk Dairesi         2018/1240 E.  ,  2018/5146 K.
(Yargıtay: Trafik Kazası, Rücu Davası, Römork, İstiap Haddi)

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili mahkememize verdiği 22/07/2013 tarihli dava dilekçesinde özetle; davalının sahibi ve sürücüsü olduğu müvekkili şirkete … nolu … poliçesi ile sigortalı … plakalı araç ile … plakalı aracın 14/02/2014 tarihinde çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiğini, … plakalı aracın … plakalı araca kusuru ile çarpması neticesinde maddi hasarın ödenmesi neticesinde, sigortalı araç sürücüsünün ruhsatında “römork çekebilir” ibaresinin bulunmaması ve kazada %100 kusurlu olması sebebiyle ödenen tazminatın rücuen tahsilini talep etme zorunluluğunun hasıl olduğunu, kazaya maruz kalan … araçta meydana gelen hasarın tazmini için servis ve yedek parça dahil olmak üzere toplam 2.180,00 TL bedelli ödeme yapıldığını, davalı adına … 11. … Müdürlüğü’nün 2010/19750 Esas sayılı dosyası ile takibe girişildiğini, davalının takibe itirazı sonucu takibin durduğunu, itirazın haksız olduğunu bildirmiş ve itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Continue reading “Yargıtay: Trafik Kazası, Rücu Davası, Römork, İstiap Haddi”

trafik-kazası-sigorta-sirketi-rucu-davasi-avukati-ankara

Trafik Kazalarından Kaynaklı Rücu Davalarında Sigorta Sözleşmesinin Tarafı Olmayan Sürücü

Karayolları Trafik Kanunu sigortacıya zarar görenlere ödemiş olduğu tazminatı belli durumlarda sigortalıya rücu edebilme imkanı tanımıştır. Başka bir ifade ile sigortalının üçüncü kişilere vermiş olduğu zararı sigortacı karşılarken, karşılamış olduğu zararı daha sonra sigortalıdan rücu ederek alma hakkı vermiştir. Bu yazımızda sigortalı ile araç sürücüsünün farklı kişiler olduğu başka bir ifade ile sigortacının sigortalının aracını kullanan üçüncü kişilere karşı giriştiği rücu durumlarında ortaya çıkan hukuki mesele izah edilmeye çalışılacaktır.

Continue reading “Trafik Kazalarından Kaynaklı Rücu Davalarında Sigorta Sözleşmesinin Tarafı Olmayan Sürücü”