Etiket: hizmet kusuru

yargitay-karayollari-genel-mudurlugu-hizmet-kusuru-trafik-kazasi-gorevli-mahkeme

Yargıtay: Karayolları Genel Müdürlüğü – Trafik Kazası – Görevli Mahkeme – Hizmet Kusuru

17. Hukuk Dairesi         2016/2589 E.  ,  2018/11881 K.
(Yargıtay: Karayolları Genel Müdürlüğü – Trafik Kazası – Görevli Mahkeme – Hizmet Kusuru)

  •  

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili, davalının bakım ve temizliğinden sorumlu olduğu karayolunun çamurlu ve kaygan olması nedeniyle gerçekleşen kazada davacının aracında hasar oluştuğunu, hasarlı hale gelen aracın değer kaybına uğradığını, tamir süresince aracını kullanamayan davacının taksi masrafı yapmak durumunda kaldığını belirterek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 7.339,80 TL. tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep etmiştir.

Davalı Karayolları Genel Müdürlüğü, usulüne uygun tebligata rağmen davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın kısmen kabulü ile 5.524,73 TL. tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, fazla isteğin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Continue reading “Yargıtay: Karayolları Genel Müdürlüğü – Trafik Kazası – Görevli Mahkeme – Hizmet Kusuru”

danistay-trafik-kazasi-yesil-kart-hizmet-kusuru-ankara-avukat

Danıştay: Trafik Kazası – Yeşil Kart – Hizmet Kusuru

Danıştay 15. Daire Başkanlığı         2018/3306 E.  ,  2018/6233 K.
(Danıştay: Trafik Kazası – Yeşil Kart – Hizmet Kusuru – Görevli Yargı Mercii)

“İçtihat Metni”

T.C.
D A N I Ş T A Y
ON BEŞİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/3306
Karar No : 2018/6233

YETKİLİ YARGI YERİNİN BELİRLENMESİ KARARI
Davacı vekili tarafından; 18/08/2016 günü, saat; 11:30 sularında, davacının sevk ve yönetiminde olan …. plaka sayılı araç ile …..yönetimdeki …. plaka sayılı aracın, Osmancık-Tosya karayolunda çarpışması sonucunda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle, davacının aracında meydana gelen 15.000-TL tutarındaki maddi zararının, kazanın meydana gelmesinde kusurlu olan yabancı plakalı araca, ülkeye girişinde yeşil kart verilmediği, zararın, yabancı şahıs ve sigorta şirketlerinden karşılanmasının mümkün olmadığı, bu nedenle yeşil kart uygulamasının Kanun koyucu tarafından zorunlu tutulduğu, yeşil kartı olmayan araçların, ülkeye girişine izin verilmemesi gerektiği, Kanunla yüklenen sorumluluğu yerine getirmeyen idarenin hizmet kusuru nedeniyle zararı ödemekle yükümlü olduğu ileri sürülerek, davalı idare tarafından olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle Ticaret Bakanlığı’na karşı açılan dava sonucunda, Çorum İdare Mahkemesi’nin 16/05/2018 tarih ve E:2017/228, K:2017/1094 sayılı kararıyla, 18/08/2016 tarihinde Osmancık ilçesi sınırlarında meydana gelen trafik kazasında davacının aracında maddi zarar oluştuğu, kazada kusurlu olan yabancı plakalı aracın yeşil kartının bulunmadığı, zararın giderilmesi için davalı idareye yapılan başvuruya olumsuz yanıt verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı, hizmet kusurundan kaynaklandığı anlaşılan uyuşmazlığın görüm ve çözümünde, 2577 sayılı Kanun’un 36/c maddesi uyarıncadavacının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi olan İstanbul İdare Mahkemesi’nin yetkili olduğu belirtilerek dosya, İstanbul İdare Mahkemesine gönderilmiştir.

Continue reading “Danıştay: Trafik Kazası – Yeşil Kart – Hizmet Kusuru”