Etiket: trafik kazası hizmet kusuru idari yargı

uyusmazlik-mahkemesi-trafik-kazasi-hizmet-kusuru-gorev-adli-yargi

Uyuşmazlık Mahkemesi: Trafik Kazası – Hizmet Kusuru – Görev- Adli Yargı

             T.C.
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ
HUKUK BÖLÜMÜ
ESAS NO      : 2018 / 316
KARAR NO   : 2018 / 386
KARAR TR   : 25.6.2018
ÖZET : Karayolunda meydana gelen trafik kazası nedeniyle uğranılan manevi zararın tazmini istemiyle açılan davanın, 2918 sayılı Yasanın 19.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren 110. maddesi kapsamında ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

 

K  A  R  A  R
Davacı      : S.G.

Vekili         : Av. H.Ö.
Davalı       : Karayolları Genel Müdürlüğü
Vekili        : Av. G.Ç.Ü.

 

O L A Y        : Davacı vekili dilekçesinde; A.S.’ın sevk ve yönetimindeki 31 P… plakalı aracın, 03.10.2011 tarihinde Ceyhan-Adana Çevreyolunda Tekfen şantiyesinden D 400 karayoluna çıkarken, 01 V… plakalı araç ile karıştığı trafik kazasında yolcu konumunda olan İ.T. ve kuzeni A.G.’ın hayatını kaybettiğini; kaza tespit tutanağı, kroki ve bilirkişi raporlarında da görüleceği üzere davalı tarafın tedbirsiz olarak, yol durumu ve çalışması ile yol bölmesinde hiçbir işaretleme ve kurala uygun gereken tedbirleri almadığından,  kazanın meydana gelmesine sebebiyet vermekten kusurlu bulunduğunu; müvekkilinin, müteveffa İ.T. ile ölmeden önce yaklaşık bir yıla yakın nişanlı olduğunu;  adı geçenin ölümü ile, çok derin acı ve ıstırap çektiğini; maddi ve manevi yönden, destek kaybına uğradığını ifade ederek; fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ve kaza tarihinden itibaren yasal faizin uygulanması ile; İ.T.’nın vefatı dolayısıyla müvekkili için 40.000,00 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesi istemiyle 13.5.2016 tarihinde adli yargı yerinde dava açmıştır.