Etiket: yaralama

ankara-avukat-maddi-tazminat-davasi

Yargıtay: Ticari Kazanç Kaybı – Pert Araç – Değer Kaybı – Manevi Tazminat

17. Hukuk Dairesi      2016/3662 E. , 2019/342 K.
(Yargıtay: Ticari Kazanç Kaybı – Pert Araç – Değer Kaybı – Manevi Tazminat)

  •  

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm davacılar vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –

Davacılar vekili; davacı …’a ait davacı … idaresindeki araçla, davalı …’ye ait davalı … idaresindeki aracın davalı sürücünün kusuru nedeniyle trafik kazasına karıştığını belirterek davacı … için zarar gören meyve sebzelerin bedeli 5.018,00 TL, araç kurtarma bedeli 695,00 TL, araç kiralama bedeli 2.120,00 TL, kırılan kasaların bedeli 2.197,00 TL, pert olan aracın değer kaybı ve eksik aldığı bedel olan 5.000,00 TL’nin; müvekkili … için kaza sebebi ile 20 gün fiilen çalışamaması sebebiyle 1.000,00 TL maddi ve 5.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 13/06/2012 tarihinden itibaren işlenecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalılar davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile toplam 8.860,81 TL maddi 700,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline fazlaya ilişkin taleplerinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Continue reading “Yargıtay: Ticari Kazanç Kaybı – Pert Araç – Değer Kaybı – Manevi Tazminat”