Yargıtay: Nitelikli Dolandırıcılık, Hac, Vize, Umre

yargitay-dolandiricilik-hac-umre-vize-ankara-ceza-avukati

15. Ceza Dairesi         2017/35970 E.  ,  2018/628 K.
(Yargıtay: Nitelikli Dolandırıcılık, Hac, Vize, Umre)

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık
HÜKÜM : Beraat

Nitelikli dolandırıcılık suçundan sanıkların beraatine ilişkin hükümler, katılanlar … ve … tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:


Sanık …’ın iş yerinin kapanması sonucu sanık …’nın sahibi olduğu … Turizm isimli iş yerini kullanarak hac ve umre organizasyonuna devam ettiği, sanıkların umreye göndermek amacıyla katılanlardan para almalarına rağmen umreye göndermedikleri, bu şekilde sanıkların nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia edilen olayda; sanık …’ın savunmalarında; suç tarihi öncesinde … Seyahat’inin sahibi olduğunu, bu şirketin 2010 yılında kapanması nedeniyle arkadaşı olan diğer sanık …’nın sahibi olduğu … Turizm isimli işyerini kullanarak, katılanlardan umre seyahati konusunda para aldığını, İstanbul’da vize işini takip eden … isimli kişinin vize işlemlerini halledemeyince katılanları umreye gönderemediğini, sanık …’nın savunmalarında işlerinin bozulduğunu ve işyerini kapatmak zorunda kaldığını, katılan …’dan değil de enişteleri olduğunu bildiği … isimli şahıstan 5 kişi umreye götürme karşılığında 12.000,00 liraya anlaştığını, ancak nakit olarak 6.000,00 TL verdiğini, kalan miktarı da ödemeyince ve ekonomik anlamda da sıkıntıya girince bu kişilere karşı taahhüdünü yerine getiremeyerek umreye götüremediğini belirtmeleri, sanık …’nın benzer nitelikte eylemi nedeniyle Konya 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2012/423 E.– 2013/301 K. sayılı dosyasında yapılan araştırmada Konya İl Müftülüğü’nce Habeşi Turizm Tic Ltd. Şti’nin, umre ve hac organizasyonu yapma yetkisinin bulunmadığının bildirilmesi karşısında; sanık …’ın herhangi bir seyahat acentası olmaması da nazara alınarak, katılanlarla umreye götürmek konusunda sözleşme tanzim etmesi, sanık …’nın da yetkilisi olduğu şirketinin umre organizasyonu yapma yetkisinin bulunmamasına rağmen katılanlarla anlaşarak, haksız menfaat temin ettikleri, bu şekilde atılı suçların sübut bulduğu halde, sanıkların mahkumiyetlerinin yerine delillerin takdirinde hataya düşerek yazılı şekilde beraat hükümlerinin tesisi,


Kanuna aykırı olup, katılanlar … ve …’ın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca, hükümlerin BOZULMASINA, 05/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay: Kasten Öldürme, Akıl Hastalığı, Adli Tıp Raporu
Yargıtay: Zina, Boşanma, Manevi Tazminat

Aşağıdaki yazılarımız ilginizi çekebilir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir