Yargıtay: Uyuşturucu Madde Ticareti – İhracatı – Yetki

uyusturucu-madde-ticareti-ihracati-satma-yetkili-savcilik

5. Ceza Dairesi         2018/2776 E.  ,  2018/2406 K.
(Yargıtay: Uyuşturucu Madde Ticareti – Satma – İhracatı – Savcılık – Yetki)

“İçtihat Metni”

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma sırasında, suç yeri itibarıyla evrakın Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine dair Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının 07/12/2016 tarihli ve 2016/52819 soruşturma, 2016/2466 sayılı yetkisizlik kararını müteakip, bu kez suç yeri bakımından dosyanın İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine ilişkin Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 30/03/2017 tarihli ve 2016/1996 soruşturma, 2017/75 sayılı yetkisizlik kararı üzerine, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yetkisizlik kararının kaldırılmasına dair mercii İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 20/04/2017 tarihli ve 2017/296 değişik iş sayılı kararının;

14/02/2016 tarihinde şüphelinin 2.494.708 adet uyuşturucu captagon hapı yüklü tır ile Suudi Arabistan’a Duba Limanı’ndan giriş yaptığı sırada yakalanması üzerine, uyuşturucu madde ihraç etme fiili nedeniyle şüpheli hakkında yapılan soruşturma itibarıyla;


Şüphelinin kullandığı 31 FJ 675 plakalı aracın İskenderun Gümrük Müdürlüğü sorumluluk alanında olduğunun ve şüphelinin kullandığı araçla ilgili işlemlerin İskenderun Gümrük Müdürlüğü tarafından yapıldığının, keza şüphelinin Suudi Arabistan’a İskenderun’dan çıkış yaptığının anlaşılması karşısında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188/1. maddesinde düzenlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme suçunun işlendiği yerin ihraç eyleminin gerçekleştiği yer olan İskenderun olduğu gözetilmeden, yazılı şekilde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili olduğuna karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli, 15/02/2018 gün ve 94660652-105-33-12171-2017-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte tevdii kılınmakla gereği düşünüldü:


Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 20/04/2017 tarihli ve 2017/296 değişik iş sayılı kararının CMK’nın 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, bozma sebebine nazaran müteakip işlemlerin merciince yapılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C. Başsavcılığına TEVDİİNE, 02/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ceza Hukuku Alanındaki Diğer Yargıtay İçtihatları – Emsal Kararlar

 

Yargıtay: Trafik Kazası - Taksirler Yaralama - Beraat - Çocuk - Fren
Yargıtay: Araç Değer Kaybı - Hesaplama - Bilirkişi Raporu

Aşağıdaki yazılarımız ilginizi çekebilir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir