Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Ankara Ceza Avukatı Tahancı Hukuk Bürosu olarak  ceza yargılamasına, hazırlık soruşturması aşamasından itibaren dahil olarak; istinaf, temyiz aşamalarından, yargılamanın sonuna hükmün kesinleşmesi ve infaz rejimi de dahil olmak üzere her aşamada müvekkillerimizin ihtiyaç duydukları hukuki desteği maddi ve manevi açıdan karşılamaktayız. Şikayetçi, suç duyurunda bulunma gibi ceza soruşturması başlatılması veyahut halihazırda derdest davalarda müşteki, katılan vekili veya şüpheli, sanık müdafi olarak Ankara Avukat Tahancı Hukuk Bürosu avukatları her türlü hukuki desteği sağlamaktadır.

Adaletin yerini bulması, mağduriyet ve hak kayıplarının oluşmaması için uluslararası yargı mercileri de dahil olmak üzere tüm iç ve dış hukuk yollarını kullanmaktayız. Ayrıca ceza davası sonunda yargılama konusu meseleye ilişkin hak kayıplarının önlenmesi, telafi edilmesi açısından hukuk davaları ile tazminat yönünden müvekkillerimize destek sağlanmaktadır.

Bilişim suçları, hakaret, mala zarar verme, basit ve nitelikli hırsızlık, cinsel taciz, cinsel saldırı, dolandırıcılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kullanma, taksirle adam öldürme, taksirle yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi, vergi suçları Ankara Ceza Avukatı Tahancı Hukuk Bürosu olarak başlıca çalışma alanlarımızdır. Bunların yanı sıra tutukluluğa itiraz, adli kontrol kararına itiraz, savcılık ve kolluk sorgusunda ifade alınmasına katılma, adli sicil kaydının silinmesi, infaz rejiminden kaynaklanan problemleri çözme, cezaevinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri gibi durumlarda avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Ceza yargılaması dikkat ve özen gerektiren bir alandır. Suçun işleniş şekli, yeri, zamanı, aracı gibi hususlar meydana gelen eylemin ağırlığı, failin kusur durumu taksir veyahut kastın yoğunluğu, suçun kanunda öngörülen alt ve üst sınır cezalandırılmasında oldukça etkilidir. Bu kadar çok değişkenin olduğu ve her ihtimalin farklı sonuçlar doğurduğu ceza yargılamasında avukatla temsil hayati önem taşımaktadır. Yargılama boyunca veya yargılama sonunda kişiler özgürlükleri dahil olmak üzere pek çok hak mahrumiyeti yaşamakta veya gerçek bir zarara, hatta psikolojik tramvalara yol açan eylemler cezasız kalabilmektedir. Soruşturma aşamasından kovuşturmasına, itirazından temyizine hatta infaz aşamasının tamamlanmasına kadar teknik bilgi ve uzmanlık isteyen ceza hukukunda avukat bir zorunluluktur. Tahancı Hukuk Bürosu Ankara Ceza Hukuku Avukatı olarak müvekkillerine her türlü hukuki destek ve yardımı sağlamaktadır.

Ceza Avukatına Danış

Başlıca Suç Tipleri

Türk Ceza Kanunu

 • Taksirle Yaralama
 • Taksirle Öldürme
 • Kasten Yaralama
 • Kasten Öldürme
 • Uyuşturucu Kullanma
 • Uyuşturucu Satma ve Ticaretini Yapma
 • Tehdit
 • Hakaret
 • Şantaj
 • Mala Zarar Verme
 • Hırsızlık
 • Yağma
 • Dolandırıcılık
 • Bilişim Suçları
 • Sahtecilik (Evrak, İmza)
 • Cinsel Saldırı, Cinsel Taciz