Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

adli-sicil-kaydi-nasil-silinir-sabika-kaydi

Halk arasında sabıka kaydı olarak da bilinen adli sicil kaydı; kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerinin, mahkumiyet bilgilerinin bulunduğu Adalet Bakanlığına bağlı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce tutulan kayıttır. Kişilerin gerek Türk mahkemeleri, gerekse yabancı ülke mahkemeleri nezdinde almış oldukları ve Türk Hukukuna göre tanınan tüm mahkumiyet kararları bu kayıtta yer almaktadır.

Vatandaşlar adli sicil kayıtlarına www.turkiye.gov.tr  üzerinden e-devlet aracılığıyla ulaşabilecekleri gibi, bulundukları yer adliyelerinde bulunan adli sicil müdürlükleri vasıtasıyla ulaşabilirler. Adli sicil kaydını alabilmek için kişilerin ilgili yerlere bizzat başvurması gerekmektedir. Vekaleten yapılacak başvurularda ise vekaletnamede bu hususta açıkça yetki bulunması gerekmektedir.

Adli sicile kaydedilecek bilgiler 5352 sayılı Adli Sicil Kanun 4. maddede sayılmıştır. Buna göre:

a) Hapis cezaları ile ilgili olarak;

 1. Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,
 2. Koşullu salıverilme kararı,
 3. Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,
 4. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,
 5. Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,

 

b) Hapis cezasının ertelenmesi halinde;

 1. Denetim süresi,
 2. Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,
 3. Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,

 

c) Adlî para cezası ile ilgili olarak;

 1. Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,
 2. Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,
 3. Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,
 4. Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,

 

d) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde;

 1. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü,
 2. (Değişik: 26/2/2008-5739/7 md.) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,
 3. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar,

 

e) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;

 1. Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,
 2. Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar,

f) Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,
g) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar,
h) Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,
i) Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,
j) Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar,
k) (Ek: 24/11/2016-6763/39 md.) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar,

Adlî sicile kaydedilir.

Adli sicile kaydedilmeyecek bilgiler yine aynı kanunun 5. Maddesinde sayılmıştır. Buna göre:

a) Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri,
b) Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,
c) İdarî para cezasına ilişkin kararlar,

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı tüm şartların yerine getirilmesinden sonra adli sicil kaydına işlenmez. Kararın açıklanması ile şartların yerine getirilmesi  arasında geçecek süre zarfında ayrı bir deftere kaydedilir.

Uzlaştırmaya tabii suçlar, uzlaşmanın sağlanması üzerine yine adli sicil kaydına işlenmez.

Adli sicil kaydının silinmesi ise çeşitli sürelere ve şartlara bağlıdır. Buna göre:
a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,
b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,
c) Ceza zamanaşımının dolması,
d) Genel af,

Hallerinde adli sicil, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, adli sicil arşiv kaydına alınır. Adli sicil arşiv kaydına alınan bilgilerin silinmesi için 5 yıl sürenin geçmesi gerekmektedir. İstisnai bazı durumlar bulunmaktadır. Detaylı bilgi için Tahancı Hukuk Bürosu avukatlarından hukuki yardım ve danışmanlık alınız.

Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan adli sicil arşivine kaydedilir. Bu hallerde de 5 yıllık sürenin geçmesi beklenir.

Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.

 

Adli Sicil (Sabıka Kaydı) Nasıl Silinir?

Gelelim adli sicil arşivine kaydedilen kayıtların silinmesine, bunun için Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne bizzat veya vekil aracılığıyla başvurmak gerekmektedir Yaklaşık üç haftalık  süre içerisinde Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü’nden başvuruya ilişkin cevap başvuru sahibine tebliği edilmektedir.  Ankara’da bulunan genel müdürlüğe başvurular bizzat yapılabileceği gibi alanında uzman Tahancı Hukuk Bürosu avukatları tarafından da başvuru ve iş takibi yapılmaktadır.

 

 

30 thoughts on “Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir?

 1. Mehmet Güzelgönül Reply

  Merhaba,

  Benim 18 yaşında başımdan geçen bir vakadan kaynaklı olarak adli sicil kaydım var. Olayın üzerinden 20 yılı aşkın bir süre geçti. Cezamı o dönem hemen çektim. O günden bu yana da herhangi bir suç işlemedim. Adli sicil sabıka kaydımı nasıl sildirebilirim? Bana yardımcı olabilir misiniz?

  • Av. Fatih Tahancı Reply

   Merhaba Mehmet Bey,

   Adli sicil halk arasındaki adıyla sabıka kaydınızı silmemiz için öncelikle tarafımıza vekaletname çıkartmanız gerekmektedir. Vekaletnamede adli sicil kaydı alabilir ve arşiv kaydı silme için gerekli iş ve işlemleri yapabilir yetkisinin bulunması elzemdir.

   Anlatımlarınızdan adli sicil kaydının silinmesi için gerekli olan temel süreleri aştığınız görülmektedir. Ancak doğru cevap verebilmemiz için adli sicil kaydınız üzerinden ve ilgili suç ve cezaları görmemiz gerekmektedir.

   Tahancı Hukuk Bürosu ile 054265 65 900 numaralı telefon üzerinden iletişime geçebilirsiniz

 2. Ertuğrul akbaş Reply

  Merhaba 2004 yılında resmi evrakta sahtecilikten ceza aldım ceza para cezasına çevrilip ertlendi sabıka kaydında görünmüyor ama arşiv kaydında görünüyor bunu nasıl sildirebiliriz silinmesi mümkünmü

  • Av. Ayşe Tahancı Post authorReply

   Merhaba Ertuğrul Bey,
   Öncelikle adli para cezasına ilişkin erteleme kaydı adli sicile kaydedilmeden doğrudan arşiv kaydına alınır. Resmi evrakta sahtecilik suçuna ilişkin olarak kaydın adli arşivden silinmesi mümkündür. Bunun için yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması gerekmektedir. Bu hususta daha detaylı yardım ve danışmanlık için 0542 65 65 900 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.

 3. Fatih Demir Reply

  Hocam Şahıslara Hakaret Yada Cumhurbaşkanına hakaret sucundan oluşan adlı sicil kaydını (erteleme + 5 yıl sonra silinme olayı hariç ) belirli bir süre sonra başvurarak sildirmek mümkün mü ?

  • Av. Ayşe Tahancı Post authorReply

   Merhaba Fatih Bey,
   Bahse konu hakaret suçuna ilişkin erteleme kararı alsanız ve 5 yıl geçse de bu suç adli arşiv kaydına işleyecektir. Bu sebeple kaydınızı sildirmek ve daha detaylı bilgi almak için 0542 65 65 900 numaralı telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

 4. Nazım tepe Reply

  Fatih bey benim sicilimde askerden aldığım ceza 6 ay ceza aldim bu para cezasina cevrildi ödedim 7 yıl önce bitti hala karşıma cikiyo sildirebilirmiyim dilekçe yolladim 3 hafta oldu bi cevap alamadım yardimci olursanız sevinirim
  ADLİ SİCİL KAYDI SORGULAMASI SONUÇLARI : (**)

  YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN ŞAHSIN ADLİ SİCİL KAYDI VARDIR.

  1 C: 000002010C0472171(99077659-10) 00.05.2009 ASCK:131/1 50 131/2;CK:62 52
  52/4. İSTANBUL;3.KOR.K.LIĞI ASM 3000 P.05/05/2010 2010/592-2010/301
  17/06/2010

  • Av. Fatih Tahancı Reply

   Merhaba Nazım Bey,

   Öncelikle geçmiş olsun. Almış olduğunuz cezanız infaz olduğu için Adli Sicil Arşiv Kaydına alınması gerekmektedir. Öte yandan suç Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olan hırsızlık suçuna ilişkin olduğundan infazın üzerinden 15 yıl geçip yasaklanan hakların iadesi kararı alınmadıkça arşivden de silinmeyecektir.

 5. Nazım tepe Reply

  Fatil bey benim sicilimde askerden aldığım ceza 6 ay bu para cezasina cevrildi ödedim 7 yıl önce bitti hala karşıma cikiyo sildirebilirmiyim dilekçe yolladim 3 hafta oldu bi cevap alamadım yardimci olursanız sevinirim
  ADLİ SİCİL KAYDI SORGULAMASI SONUÇLARI : (**)

  YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN ŞAHSIN ADLİ SİCİL KAYDI VARDIR.

  1 C: 000002010C0472171(99077659-10) 00.05.2009 ASCK:131/1 50 131/2;CK:62 52
  52/4. İSTANBUL;3.KOR.K.LIĞI ASM 3000 P.05/05/2010 2010/592-2010/301
  17/06/2010

  • Av. Fatih Tahancı Reply

   Merhaba Nazım Bey,

   Öncelikle geçmiş olsun. Almış olduğunuz cezanız infaz olduğu için Adli Sicil Arşiv Kaydına alınması gerekmektedir. Öte yandan suç Askeri Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olan hırsızlık suçuna ilişkin olduğundan infazın üzerinden 15 yıl geçip yasaklanan hakların iadesi kararı alınmadıkça arşivden de silinmeyecektir.

   Saygılarımla.

 6. musa Reply

  Merhaba hocam ben bi suctan dolayi 2009 yilinda hagb karari aldim sure sorunsuz tamamlandi ama uyapta gozukuyor nasil sildirebilirim

  • Av. Fatih Tahancı Reply

   Merhaba Musa Bey,

   Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydında gözükmemektedir. HAGB sicili ayrıca tutulmaktadır. Konu ile ilgili profesyonel destek almak için tarafımıza telefonla iletişime geçebilirsiniz.

 7. Vedat Reply

  YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN ŞAHSIN ADLİ SİCİL KAYDI YOKTUR.
  YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN ŞAHSIN ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI VARDIR.
  1 C: 001202013C0174985(01234461-13) 11.06.2006 5237SA;CK:86/1. ANKARA;17.
  ASLCM 2400,00 P.03/12/2008 2006/935-2008/865 15/12/2008
  2 Y: 001202012Y0142992(01298912-12) 11.06.2006 5237SA;CK:86/2. ANKARA;17.
  ASLCM 03/12/2008 2006/935-2008/865 2400,00 P. 22/10/2012
  Saygıdeğer hocam sicil arşiv kaydını sildirebilirmiyim gerekli şartları taşımam için ne yapmam gerekli

  • Av. Fatih Tahancı Reply

   Merhaba Vedat Bey,

   Eğer belirtilen suçların infazı tamamlanmış ise adli sicil arşiv kaydından silinmesi mümkündür.
   Hukuki destek için bizimle telefon aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımla

 8. deniz Reply

  merhaba eger kişinin terörden dolayı mahkemesi olmussa suça sürüklenen çocuk olarak ve cezanın ertelenmesi kararı verilmisse bu süre içinde özel sektörde bir iş başvurusu yaplırken e devletten adli sicil kaydında görülürmü bu erteleme görülüyorsa süre dolmadan erkenden sildirilebilirmi

  • Av. Fatih Tahancı Reply

   Merhaba Deniz Bey,

   Bir ceza kovuşturması sonucunda verilen karar infaz oluncaya dek adli sicil kaydında tutulur. Karar gereği infaz edildikten sonra adli sicil arşiv kaydına alınarak adli sicil kaydından silinir. Adli sicil arşiv kaydından silinmesi hususunda ise infaz tarihinden itibaren suçun çeşidine göre en az 5 yıl geçmiş olması gerekmektedir.

   Saygılarımızla

 9. Adnan Reply

  Merhaba hocam ben yeni ciktim cezaevinde propaganda sucundan 1 yil10 ay 15 gun yedim sicilim ne zaman silinebilir

  • Av. Fatih Tahancı Reply

   Adnan Bey,

   Cezanız kesinleşip, infazı tamamlandıktan sonra adli sicil kaydında bulunan bu ceza adli sicil arşiv kaydına alınacaktır. Adli sicil arşiv kaydının silinmesi için ise 15 yıl geçmesi gerekmektedir.

   Saygılarımızla

 10. Onur kaya Reply

  Meraba ben askerde kavga ettm ve arkadsimin burnunu kirdim fiziksel olarak zarar verdm ve bu cezam para olarak bna geri dondu bn para cezasini odeyemdgmden denetimli serbestlige ciktm denetimli serbestligimi yaktgmdan dolayi 1 yil bna ceza gldi ve bn bu cezami yattm suan sicilmde bu ceza yazdigi icn ise giremiyrm ne yapmam gerekiyo bna yardm edin nasl ise gircm bu sekilde

  • Av. Fatih Tahancı Reply

   Merhaba Onur Bey,

   Adli sicil kaydınızda bulunan bu cezanın infazı tamamlandığı için adli sicil arşiv kaydına alınması mümkündür. Ayrıntılı bilgi için ofisimize gelerek avukatlık ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

   Saygılarımla

 11. Metin Reply

  Mereba hocam benim uyusturucu kullanma satin alma sucunda 3ayri dosyam var ve kullanmadigimi ispatladim bunlar 2010yillarinda oldu ehliyet almama engel oluyor sordum sildir oyle gel dediler 5yili gecmis cezam var birinden 10ay hapis aldim ertelendi ceza evine girmedim siline bilirmi

 12. Ferhat sevicli Reply

  Merhaba ben TCK 188/ 1 den 12 yıl 6 ay hüküm aldım cezami infaz ettim bi hakkın tahliye tarihi 03.02.2020 benim adli sicil kaydım bu tarihten yani 03.02.2020 itibaren mı silinecek eğer bu tarihten itibaren silinirse sürücü belgesi alabilmem için adli sicil kaydında bir sıkıntı yaşar mıyım yoksa adli sicil arşiv kaydının silinmesi ni mı beklemem lazım…Not. bu arada sürücü belgem suç işlemeden önce vardı lakin sürücü belgemi yenilemek istediğimde sürücü belgemi geçici süreliğine iptal ettiler sürücü belgemi tekrar alabilmem için adli sicil kaydı nin silinmesi gerektiğini söylediler. Saygılar

  • Av. Fatih Tahancı Reply

   Merhaba Ferhat Bey,

   Adli sicil kayıtları cezanın infazı ile diğer bir ifade ile yerine getirme fişi düzenlendikten sonra silinerek adli sicil arşiv kaydına alınmaktadır. Bu sebeple de bahse konu cezanız infaz sonunda adli sicilden silinerek arşive alınacaktır.

   Saygılarımla

 13. Tolga kırbaş Reply

  Merhana fatih ney yaklaşık 3 ay oldu bildirim fislerini gondereli silinme sirasında dediler hala silinmedi nekadar sürer acaba

  • Av. Fatih Tahancı Reply

   Merhaba Tolga Bey,

   Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü’ne bir günde bini aşkın başvuru oluyor. Olabildiğince yoğun çalışan bir kurum. Tetkik hakimleri aralıksız, yoğun tempo çalıştıklarını yakinen biliyorum. Ya dilekçenizde eksik bir husus vardır ya da adli siciliniz ya da arşiv kaydınızın silinmesi için gereken şartlar sağlanmıyordur.

   Detaylı bilgi ve destek için tarafımla iletişime geçebilirsiniz.

   Saygılarımla

 14. Eyüp Reply

  Merhaba Fatih Bey, ben 2008 yılında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmaktan 1 yıl denetimli serbestlik cezası aldım ancak denetimi bozduğum için 1 yıl sonra hakkımda tekrar dava açıldı ve 2009 yılında 6000 TL para cezası aldım. Daha sonrasında avukatım kararı temyize gönderdi ve dosya Yargıtay’dan 2016 yılında geldi. Karar aynen onandı ve cezayı ödedim. İnfazın tamamlanması 24.04.2018. Bu koşullarda adli sicil kaydım silinir mi yoksa belli bir süre geçmesi gerekiyor mu?

  Adli sicil kaydım şu şekilde ;

  YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN ŞAHSIN ADLİ SİCİL KAYDI VARDIR.

  1 C: 003002016C0043286(03007757-16) 15.04.2008 5237SA 191/1 62 50/1-A 52/2
  52/4. BOLU;3.ASLCM 6000.00 P.07/05/2009 2009/225-2009/191 03/08/2016
  2 Y: 003002018Y0009013(03004390-18) 15.04.2008 5237SA 191/1 62 50/1-A
  52/2 52/4. BOLU;3.ASLCM 07/05/2009 2009/225-2009/191 6000,00, P.
  24/04/2018
  3 C: 003002008C0020114(03003237-08) 15.04.2008 5237SA 191/1-2-3-5-7 62 53/1
  53/3 54. BOLU;SCM 10A H CEZASI 1Y SÜREYLE DENETİMLİ SERBESTLİK
  TEDBİRLERİNE HÜKMOLUNMUŞ OLUP; REHBER GÖREVLENDİRİLMESİ(CK:191/3).
  06/11/2008 2008/666-901 24/11/2008

  • Av. Fatih Tahancı Reply

   Merhaba Eyüp Bey,

   Web sitemizin bu kısmından avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmediğini öncelikle belirterek sorunuzu kısaca cevaplamaya çalışalım.

   Bir suç sonucunda verilen cezanın infazı tamamlandıktan sonra adli sicil bölümünden silinerek adli sicil arşiv bölümüne alınması gerekmektedir. Eğer belirttiğiniz gibi cezaların infazı tamamlandıysa adli sicilinizdeki bu kayıtların adli sicil arşiv kaydına alınması gerekmektedir. Detaylı bilgi ve hukuki yardım için ofisimizle irtibata geçebilirsiniz.

   Saygılarımla

 15. Kobra Reply

  Selam hocam benim aile yanı abimle kavga ettik davacı oldular sonra geri çektiler fakat mahkeme kamu davası ile bana 1yil denetim verdi bütün süreler bitti Ankara’ya dilekce gönderdim 6 ay oldu hala cvp gelmedi e devlete bakıyorum hala görünüyor ne yapmalıyım

  YUKARIDA KİMLİK BİLGİLERİ BULUNAN ŞAHSIN ADLİ SİCİL KAYDI VARDIR.

  1 C: 020002017C0296006(20056393-17) 29.09.2015 5237SA 86/2 51. İSTANBUL
  ANADOLU;59.ASLCM 5A H.04/05/2017 2015/636-2017/233 01/06/2017

  • Av. Fatih Tahancı Reply

   Sayın Kobra,

   Adli sicil kaydınızda bulunan bu cezanın infazı tamamlandığı için adli sicil arşiv kaydına alınması mümkündür. Ayrıntılı bilgi için ofisimize gelerek avukatlık ve danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

   Saygılarımla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir