Mevzuat: Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik

ankara-avukat-okul-servis-araclari-yonetmeligi-degisiklik

25.10.2017 tarihli Okul Servis Araçları Yönetmeliği; okul öncesi eğitim ve zorunlu eğitim kapsamında bulunan öğrenciler ile kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüplerine devam eden çocukların taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartları ile denetim işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yayınlanmıştır.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin 4. maddesinin (i), (l), (m) ve (o) bentleri servis araçlarında bir takım güvenlik materyallerinin okul servis araçlarında bulunmasını zorunlu hale getirmiştir.

i) Okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat bulundurulacaktır.
l) Okul servis araçlarında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca standartları belirlenen her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır.
m) Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ekinde belirtilen standartlara uygun, iç ve dış kamera ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulacaktır.
o) Okul servis araçlarında iç mekânı gösteren beyaz cam dışında cam kullanılamaz.

Okul Servis Araçları Yönetmeliği Geçici Madde

Her ne kadar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin dördüncü maddesinin (i), (l), (m) ve (o) bentleri servis araçlarında bir takım güvenlik materyallerinin okul servis araçlarında bulunmasını zorunlu hale getirmiş olsa da aynı yönetmeliğin geçici ikinci maddesinin birinci fıkrası okul servis araçlarının yönetmeliğe uygun hale getirilebilmesi için uygulama tarihini öte bir tarihe atmıştır.

(1) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i), (l), (m) ve (o) bendi kapsamına uygun olmayan araçlar 3/9/2018 tarihine kadar uygun hale getirilir. Ancak fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için bu tarih 3/9/2019 olarak uygulanır.

okul-servis-araclari-yonetmeligi-gecici-madde

 

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Her ne kadar geçici ikinci madde uygulama başlangıcını 03.09.2018’e kadar sarkıtmış olsa da okul servis araçlarının önemli bir kısmının yönetmeliğe uygun hale getirilemediği dikkate alınarak İçişleri Bakanlığı’nca 14.08.2018 tarihinde Okul Servis Araçları Yönetmeliğin’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.

Okul-servis-araci-yonetmeligi-degisiklik-talebi-fethiye-1 Okul-servis-araci-yonetmeligi-degisiklik-talebi-fethiye-2

Okul Servis Araçları Yönetmeliğin’de Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin birinci maddesine göre (i), (l), (m) ve (o) bentlerine uygun olmayan araçlar 03.09.2019 tarihine dek uygun hale getirilecek. Fabrika çıkışından renkli cam özelliğine sahip araçlarda ise bu durum 03.09.2020 olarak düzenlenmiştir.

5/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3/9/2018” ibaresi “3/9/2019” olarak, “3/9/2019” ibaresi ise “3/9/2020” olarak değiştirilmiştir.

okul-servis-araclari-yonetmeliginde-degisiklik-yapilmasina-dair-yonetmelik

Okul Servis Araçlarında Son Durum

Sonuç olarak; okul servis araçlarında her öğrenci ve çocuk için üç nokta emniyet kemeri ve gerekli koruyucu tertibat ile her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem bulundurma, iç ve dış kamera sistemi ile en az 30 gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı zorunluluğuna ilişkin verilen süre bir yıl uzatılarak 3 Eylül 2019 olarak belirlendi.

Ayrıca, fabrika çıkışında üzerinde mevzuata uygun renkli cam olan araçlar için getirilen “iç mekanı gösteren beyaz cam zorunluluğu”na ilişkin süre ise 3 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu yönetmelik hükümleri İçişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları tarafından birlikte yürütülecek.

 

Okul Servis Araçları Yönetmeliği

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

2018 Yılı Adli Tatil Dönemi Başladı
2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir