Yargıtay: Trafik Kazası – Taksirler Yaralama – Beraat – Çocuk – Fren

yargitay-trafik-kazasi-taksirle-yaralama-ani-fren-cocuk-beraat

12. Ceza Dairesi         2017/75 E.  ,  2017/2257 K.
(Yargıtay: Trafik Kazası, Taksirle Yaralama, Fren, Çocuk, Beraat)

“İçtihat Metni”

Mahkemesi :Sulh Ceza Mahkemesi
Suç : Taksirle yaralama

Hüküm : TCK’nın 89/1-3-b, 62/1, 53/6, 51/1-3. maddeleri gereğince mahkumiyetAdana (Kapatılan) 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 18/02/2014 tarih, 2014/37 – 2014/91 sayılı direnme kararı, 6763 sayılı Kanunun 36. maddesiyle değişik CMK’nın 307. maddesinin 3. fıkrası uyarınca; Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından, direnme hükmünün incelenmesi için Dairemize gönderilmekle; yeniden incelenerek gereği düşünüldü:
 
Dairemizin 01/11/2013 tarih, 2013/3003 esas, 2013/24241 sayılı kararında yer alan ”Oluşa ve mahkemenin kabulüne göre; sanık …’ın yönetimindeki otobüs ile seyir halinde iken kaçan topu yakalamak için sokak arasından aniden yola fırlayan mağdur Abdülkerim Kılıç’a çarpması şeklinde gelişen olayda yerel mahkemece, olay günü dikkatsiz ve özensiz bir şekilde her an mahalle arasındaki yol kenarından bir kişinin yola fırlayabileceğini kestiremeyerek araç kullanıp mağdurun yaralanmasına sebebiyet verdiği, olayda bu nedenle tali derecede kusurlu olduğu kanaatine varılarak sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ise de, sanığın “çocuğun yola birden fırladığı, hemen fren basmasına rağmen mesafe yakın olduğu için duramadığı” şeklindeki aşamalarda değişmeyen savunması ve bu savunmayı doğrulayan tanık …’in hemen olayın akabinde alınan “çocuğun sokak arasından topun peşinden birden fırladığı” şeklindeki beyanı dikkate alındığında sanığın kısa mesafeden seyir yoluna koşarak giren mağdur yayaya karşın fren tedbirine başvurduğu mevcut şartlarda alabileceği başkaca bir önlemin bulunmadığı kabul edilerek beraatine karar verilmesi gerekirken dosya kapsamına uygun düşmeyen yazılı gerekçelerle, sanığın mahkumiyetine karar verilmesi” şeklindeki bozma gerekçesinin sonucu bakımından usul ve kanuna uygun olduğundan, kararda değişiklik yapılmasına yer olmadığına, CMK’nın 307/3.maddesi gereğince, mahkemenin direnme kararı konusunda karar verilmek üzere dosyanın Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 22.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

Ceza Hukuku Alanındaki Diğer Yargıtay İçtihatları – Emsal Kararları

 

Yargıtay: Görevli Mahkeme - SSÇ - Çocuk - HSYK
Yargıtay: Uyuşturucu Madde Ticareti - İhracatı - Yetki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir